Metamorfos/NIKITHA Förlag, 2007

Metamorfos/NIKITHA Förlag, 2007 från Eva Fidjeland Glas

Från: Eva Fidjeland Glas  05-30-2010
Nyckelord: Metamorfos, 2007 ISBN 978-91-633-1545-9

Litterär debut av bildkonstnär
(..)
Metamorfos betyder förvandling. Eva Fidjeland beskriver fröets förvandling till blomma. Hon ser universum spegla sig i mikrokosmos och häpnar över hur mycket som ryms i begreppet liv och död. Hon företar en resa till en annan existens i en annan dimension. Kärleken i stort, är det hon talar om.
(...)
Det är en komposition för stor ljusorgel. Färgerna spelar upp en rikt varierad symfoni. Dikterna har en musikalisk nerv som skulle kunna locka en tonsättare. Ja, vad allt kan inte ett konstverk föra med sig av lustförnimmelser och känsla av gränslöshet. Dikterna har en stark inneboende skönhet, men är inte söta och romantiska.
RAGNHILD OXHAGEN
Ölandsbladet den 9 februari 2008

Nyckelord: Metamorfos, 2007 ISBN 978-91-633-1545-9