Astartes mage/NIKITHA Förlag, 2009

Astartes mage/NIKITHA Förlag, 2009 från Eva Fidjeland Glas

Från: Eva Fidjeland Glas  06-02-2010
Nyckelord: Astartes mage, 2009 ISBN 978-91-633-4135-9

Eva Fidjeland har skapat en ny lyrisk bilderbok

Bildkonstnären och poeten Eva Fidjeland har kommit med sin andra lyrikbok, Astartes mage. Hon debuterade som poet förra året med Metamorfos, också det en lyrisk bilderbok.
(...)
Eva Fidjeland rör sig suveränt i de urgamla kulturernas föreställningsvärldar. Hon manar fram symboler för kärlek, liv och andlig klarhet, (det gjorde hon redan i debutboken Metamorfos), nämner djur och gudar vid namn. Bildernas färgskala känns lika urtida och lätt undflyende som de gamla gudarnas påverkan på människors sinnen. I bilder med detaljer av djurpälsar, speglas ett öga eller ansikte, gåtfulla.
(...)
Språkets klarhet, är som ett av regn nytvättat fönster, det är lätt att känna närhet i tid och rum; `Det som är gott finns inte på grund av vår vilja, utan trots den. Kärleken kräver ingenting, den vill bara välgång och godhet. Vi är förbundna med en ofattbar verklighet som fortsätter att existera även när vi förnekar den med viljan´.
(...)
Förhoppningsvis är detta bara början på en diktargärning som kan ge många nya inblickar i mystik och filosofi kring människans förhållande till katten, naturen och sig själv. Den lyriska formen lämpar sig så väl för att tolka det som är existentiellt. Lyriken är ju den svåraste av alla former av skrivande, den kan vara så levande och tidlös att den kan existera i tusentals år, som Astarte och kattgudinnan Bastet.

RAGNHILD OXHAGEN
Ölandsbladet den 27 oktober 2009

Nyckelord: Astartes mage, 2009 ISBN 978-91-633-4135-9