Test

Från: iDémo  09-29-2009
Nyckelord: test

Genom att upptäcka fel i ett tidigt stadium i utvecklingen kan tid och pengar sparas.  iDémo genomför återkommande tester med era tänkta användare för att upptäcka problem eller nya möjligheter.

Nyckelord: test