Design

Från: iDémo  09-29-2009
Nyckelord: design, Interaktionsdesign

Vi levererar detaljerade förslag i text och bild med kortfattade beskrivningar. Där beskrivs användarens behov och vad som kommer att få dem tillfredstälda med produkten.

Nyckelord: design, Interaktionsdesign