Webbutveckling

Från: Qinzmon  11-09-2011
Nyckelord: konstruktion, webbutveckling, design

Webbutveckling Qinzmons resurser har god kunskap inom Microsofts utveckklingsverktyg i ASP.NET. Vi hjälper kunden att välja rätt utseende på deras tänkta webbplats. Vidare utformas innehållet tillsammans med kunden. Detta för att vi på Qinzmon ska kunna hjälpa kunden att nå ut till rätt kunder för deras verksamhet.

Nyckelord: konstruktion, webbutveckling, design

Andra produkter och tjänster från Qinzmon

11-09-2011

Kravhantering

Kravhantering


11-09-2011

Konstruktion och Produktutveckling

Konstruktion och Produktutveckling. Konstruktionsarbete utförs i avancerade 3D CAD. Även arbete med 2D CAD kan utföras i mindre skala.