Reiki/Karuna

Från: Zonpunkten I Huskvarna  03-09-2010
Nyckelord: Reiki/Karuna

Reiki/Karuna är japansk/amerikansk healing- och friskvårdsteknik där energi kanaliseras till mottagaren via utövarens händer.

Nyckelord: Reiki/Karuna

Kontakta Zonpunkten I Huskvarna

E-post

Skriv ut denna sida

Dela