Produktdatabas med bilder

Från: Dafotech KB  09-14-2012
Nyckelord: Access, Produktfotografi

Produktdatabas med bilder för mindre tillverkningsföretag. Från idé till färdig lösning. Produktfotografering och databasutveckling i Microsoft Access.

Nyckelord: Access, Produktfotografi

Exempel på främsta projekt från Dafotech KB

09-14-2012

Logotyper

Framtagning av företagslogotyper.


09-14-2012

Sängritning i 3D

Lättläst hjälp för att montera din nya barnsäng.