e-faktura

Från: Affarssystem.net  03-13-2011
Nyckelord: Fakturamall

-fakturor, tidigare kallad e-giro, är en elektronisk betalningsförmedling som för hantering och visualisering av e-fakturor via Internet. En vanlig faktura skickas i form av papper via exempelvis posten men e-fakturor skickas elektroniskt med hjälp av Internet. Konceptet e-fakturor startades och drivs Nordea och Swedbank men alla Internetbanker tillhandahåller denna tjänst.

Nyckelord: Fakturamall