Mögelsanering

Mögelsanering från Opab Sanering

Från: Opab Sanering  12-25-2013
Nyckelord: Mögelsanering

Att få en mögelskada på exempelvis vinden kan kosta mycket pengar. Genom att kolsyreblästra bort de mikrobiella skadorna, så kan vi på kort tid och mycket kostnadseffektivt rengöra och sanera de skadade ytorna.

Nyckelord: Mögelsanering

Andra produkter och tjänster från Opab Sanering

Asbestsanering av Opab Sanering bilder
05-03-2014

Asbestsanering

Idag vet alla att asbest inte är att leka med och ingen ger sig på att riva en vägg som


Fasadtvätt, Taktvätt och skylt/pylon rengöring med Ultrarent Vatten av Opab Sanering bilder
04-22-2014

Fasadtvätt, Taktvätt och skylt/pylon rengöring med Ultrarent Vatten

100% avjoniserat rent vatten, inget annat!


Grovstädning av Opab Sanering bilder
12-26-2013

Grovstädning

Mycket skräp och rat i bodar, på gården osv? Vi fixar bort det.


Sanering av Opab Sanering bilder
12-25-2013

Sanering

Vi utför alla sorters saneringar. Som t ex brand, misär, social osv. Ring eller maila för mer information.


Isblästring av Opab Sanering bilder
12-25-2013

Isblästring

Snabbt och effektivt! Omkostnadsbesparande! Reducerat stillestånd! Ökad produktivitet! Rengörning på plats utan demontering! Reducerar rengörings- och lönekostnader! Inget behov av miljöfarliga lösningsämnen!