Isblästring

Isblästring från Opab Sanering

Från: Opab Sanering  12-25-2013
Nyckelord: Rengöring, Fasad, Isblästring

Blästringsmetoder som exempelvis sandblästring har länge använts för att avlägsna smuts, fett, färg, rost med mera. Dessa metoder är väl beprövade. Vid blästring med koldioxidis används pellets av koldioxidis som blästringsmedium. Koldioxidisen förångas helt och kvar finns bara det borttagna materialet vilket oftast är enkelt att samla upp. Detta gör blästring med koldioxidis till en mycket miljövänlig och tidsbesparande metod. Ekonomiska användningsområden för isblästring En torr rengöringsprocess. Blästring med torr-is är en fullständig torr process eftersom pelletsen består av CO2 och dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta. Inget avfall. Processen lämnar inget avfall efter sig. Det enda som återstår är beläggningen som tagits bort. Miljövänligt. Blästring med torr-is sker utan kemikalier och är helt giftfritt. Det finns inga kostnader för bortskaffning av blästrings- och lösningsmedel. Skonsamt. Blästring med torr-is sker utan slipeffekt. Ytor behandlas skonsamt och slitage från stålborstar, skrapor och annat blästringsmaterial undviks. Förbättrad produktivitet. Blästring med torr-is tillåter ofta rengörning av produktions- maskiner under drift utan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbart stillestånd. Snabb och effektiv. Normalt oåtkomliga delar kan rengöras genom att använda det breda sortimentet av olika munstycken och möjligheten att justera tryck och media. Omkostnadsbesparande. Reducerat stillestånd. Ökad produktivitet. Rengörning på plats utan demontering. Reducerar rengörings- och lönekostnader. Inget behov av miljöfarliga lösningsämnen. Områden där kolsyreblästring är framgångsrikt: Rengörning av färgpumpar Pappersmassa. Rengörning innan service samt dagligt underhåll Elektriska komponenter, elskåp och ställverk Alla typer av gjutformar Smältlim, både på maskiner och på golv/väggar Livsmedelsindustrin – där det inte får förekomma några föroreningar Bilindustrin – produkter rengörs innan lackering Brandsanering Fasader Utomhustak Mögelsanering Borttagning

Nyckelord: Fasad, Isblästring, Rengöring

Andra produkter och tjänster från Opab Sanering

Asbestsanering av Opab Sanering bilder
05-03-2014

Asbestsanering

Idag vet alla att asbest inte är att leka med och ingen ger sig på att riva en vägg som


Fasadtvätt, Taktvätt och skylt/pylon rengöring med Ultrarent Vatten av Opab Sanering bilder
04-22-2014

Fasadtvätt, Taktvätt och skylt/pylon rengöring med Ultrarent Vatten

100% avjoniserat rent vatten, inget annat!


Grovstädning av Opab Sanering bilder
12-26-2013

Grovstädning

Mycket skräp och rat i bodar, på gården osv? Vi fixar bort det.


Sanering av Opab Sanering bilder
12-25-2013

Sanering

Vi utför alla sorters saneringar. Som t ex brand, misär, social osv. Ring eller maila för mer information.


Mögelsanering av Opab Sanering bilder
12-25-2013

Mögelsanering

Att få en mögelskada på exempelvis vinden kan kosta mycket pengar. Genom att kolsyreblästra bort de mikrobiella skadorna, så kan