Form & Design

Form & Design från Gotlandsguiden AB

Från: Gotlandsguiden AB  10-07-2009
Nyckelord: Konst, Kultur, Semester

Gotlandsguiden Form & Design är ett exklusivt magasin med Gotländsk form, design och konsthantverk.
Magasinet ges ut som ett särtryck den 1 april och 1 september varje år, och ingår dessutom som en fast del i Gotlandsguiden sommar den 1 juni. 

Upplaga särtryck: 50 000 ex, upplaga Gotlandsguiden sommar: 200 000 ex.

Gotlandsguiden är sedan många år Gotlands mest lästa turistpublikation. Enligt Gotlands Turistförenings senaste mätning når den hela 70 % av öns besökare. Därutöver distribueras tidningen till samtliga gotländska hushåll.
Gotlandsguiden borgar för hög kvalitet, ett gediget innehåll och stor användarvänlighet. 
Gotlandsguiden tillhandahåller en tidning som räcker längre. Som mottagaren sparar och använder - inte bara en gång - utan flera.

Nyckelord: Konst, Kultur, Semester, Turistinformation