Mandom Mod och Mänskliga Möten

Mandom Mod och Mänskliga Möten från Helena Harrysson HH

Från: Helena Harrysson HH  09-21-2009

 En bok om livet.
Mandom, Mod och Mänskliga Möten är en bok om levande möten med människor.
Boken vänder sig till lärare och elever, företagsledare och skolledare, politiker och
alla nyfikna människor som är intresserade av livet och dess mysterier.