Tryckning och renspolning av vattenbrunn.

Från: Vattenreningsteknik AB  02-04-2012
Nyckelord: vattenfilter, dricksvatten, Vattenpump

Med egen spolbil samt tryckutrustning trycker vi vattenbrunnar för att öka tillrinningen i borrade vattenbrunnar samt borstning av brunnsväggar och urspolning av föroreningar ned till 240 m djup.Ren vattenbrunn

Nyckelord: dricksvatten, Spolning vattenbrunn sanering sprängning, Vattenbrunnar, vattenfilter, Vattenpump, Vattenrening Dricksvatten,

Andra produkter och tjänster från Vattenreningsteknik AB

05-03-2010

Vattenfilter

Marknadens mest kemikaliefria vattenrening.