CC2 Design - designer, industridesign, produktutvecklare, formgivare, produktdesign, designkonsult

CC2 Design - designer, industridesign, produktutvecklare, formgivare, produktdesign, designkonsult från CC2 Design

Från: CC2 Design  06-09-2012
Nyckelord: design, designer, Formgivare

 

CC2 Design kunskaper inom industridesign!
Som industridesigner har jag en bred bas att stå på. CC2 Design kan erbjuda förundersökningar (behovsanalys, användartester etc), idéskisser, formgivning, 3D modellering och framtagning av prototyp - oavsett om produkten är i idéfas eller en befintlig produkt! Har du en idé på en produkt som du vill vidareutveckla, visualisera och förverkliga? CC2 Design använder  hela eller delar designprocessen arbetar vi tillsammans på ett kreativt sätt för att möta slutanvändarnas behov. Detta ger mer lönsamma produkter som i sin tur förstärker ditt varumärke!

För en maximal lönsamhet av en produkt är det viktigt att känna till produktens bra egenskaper men desto viktigare de mindre bra egenskaper!

Nyckelord: design, designer, Designkonsult, Formgivare, Industridesigner, Produktdesign, Produktdesigner, Produktutvekling