Handledning/coaching

Handledning/coaching från Lotti Eklöf Kreativitet och hälsa

Från: Lotti Eklöf Kreativitet och hälsa  02-15-2011
Nyckelord: Personlig Coach, Leg Psykoterapeut, Handledning

Handledning är ett arbetsredskap för arbetsgrupper och enskilda. Handledning bidrar med att utveckla professionella kompetenser och färdigheter, att för personal/terapeuter få känslomässig avlastning, skydd mot utbrändhet samt få praktiskt stöd och hjälp. I grupphandledning kan deltagarna dela erfarenheter och lära av varandra, både teoretiskt och praktiskt.
Jag erbjuder arbetsplatsrelaterade uppdrag: handledning, konsultationer och grupputveckling. Med min grupppsykoterapeutiska bakgrund ka jag hjälpa arbetsgrupper att förstå och förändra föreställningar och kommunikationsmönster, som hindrar utvecklingen av en bättre samarbetskultur. Jag hjälper gruppen att hitta gemenskap och fungera bättre tillsammans.

Nyckelord: Handledning, Leg Psykoterapeut, Personlig Coach

Kontakta Lotti Eklöf Kreativitet och hälsa

E-post

Skriv ut denna sida

Dela