Avloppsrensning

Från: Locklight AB  04-05-2010
Nyckelord: Avloppsrensning

Locklight AB har i samarbete med PIPE CLEAN TURBINE (PCT)SYSTEMSutvecklat ett program
för bl.a. avloppsrensning av huvudstam med stick i flerfamiljshus. Utrustningen som används är PCT och
utvecklades för användning inom industriella sektorn men har visat sig fungera väl i annan miljö också.

Nyckelord: Avloppsrensning