Socialt boende, Samtalsstöd

Från: Saanda-Vi Öppna sociala insatser  01-18-2012
Nyckelord: Boendestöd, Sociala insatser

Socialt boende innefattar boende i egen lägenhet med tillgång till adekvat stöd under delar av dygnet. Det finns alltid tillgång till stöd - via besök eller telefon utifrån behov - 24 timmar/dygn. Saanda-Vi kan erbjuda helhetslösningar med Lägenhet, inklusive inredning med TV, TV-licens hushållsel samt textilier och sänglinne. En enkel lösning där den boende flyttar in i en färdig lägenhet och uppdragsgivaren betalar en fast summa som inkluderar Stödinsats, Hyra samt erforderliga abonnemang och löpande kostnad för TV och El. Samtalsstöd, social träning, ADL och familjestöd är andra tjänster vi erbjuder. Personerna som är verksamma i företaget har bred erfarenhet av unga med NP-diagnoser, psykosocial problematik, självskadebeteende samt missbruksproblem och dysfunktionella nätverk.

Nyckelord: Boendestöd, Sociala insatser

Kontakta Saanda-Vi Öppna sociala insatser

E-post

Skriv ut denna sida

Dela