Kurs: CE-märkning för maskiner och apparater

Från: CE marking Nordic AB  05-05-2010
Nyckelord: Kurser, Ce Marking, Machinery Directive

Kursen hållas i två dagar. Första kursdagen är huvudsakligt fyllt med teori om CE-märkning och allt som sammanhänger därmed. Andra dagen kan ses som en praktikdag under vilken deltagaren kommer att testa kunskaperna som dem har tagit till sig under första dagen. Hela kursinnehållet ska ge deltagaren en bra förberedelse på tillämpningen av kraven och standarden under designprocessen på ett så praktiskt möjligt sätt.

Nyckelord: Ce Marking, Kurser, Machinery Directive