Andra produkter och tjänster från Greenspot/Rauna AB


Perlite av Greenspot/Rauna AB bilder
07-06-2011

Perlite

- är ett naturligt förekommande vulkaniskt silikatmaterial. När vulkansand som råmaterial värms upp, expanderar varje mineralkorn likt ett poppkorn, vilket resulterar