Hittar du inte svar på din fråga eller det du undrar över? Kontakta oss, så svarar vi.

Online Sekretesspolicy

Hotfrog Group


Denna sekretesspolicy omfattar alla personuppgifter som samlas in av Hotfrog Group via Internet och viss användning av cookies av Google på webbplatser tillhörande Hotfrog Group.

Hotfrog Group respekterar din personliga integritet och din rätt att kontrollera hur dina personuppgifter samlas in och används. Vi är fullt medvetna om att tillhandahållandet av dina personuppgifter sker i förtroende, vilket vi tar mycket seriöst på. Förutom när du uttryckligen samtycker till annat, kommer Hotfrog Group endast att samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med det som anges nedan.

Insamling av personuppgifter

De fyra huvudsakliga sätten på vilket vi samlar in dina personuppgifter är:

 • när information om dig anslås på en webbplats tillhörande Hotfrog Group, antingen av dig eller av tredje part;
 • när du loggar in på en webbplats tillhörande Hotfrog Group eller på annat sätt skickar personuppgifter till Hotfrog Group;
 • när du använder en webbplats tillhörande Hotfrog Group, då vårt system automatiskt samlar in uppgifter angående ditt besök på denna webbplats, som till exempel din IP-adress; och
 • genom användning av CatchBot, vilket är Hotfrog Groups ”web crawler” (närmare beskriven nedan).

Vår användning av cookies

Cookies är delar av information som en webbplats överför till din dators hårddisk i syfte att spara information om ditt besök. De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar cookies. Hotfrog Group använder cookies för att se till att ditt besök på vår webbplats och användning av våra tjänster skall ske på ett så bra sätt som möjligt för dig. Cookies innehåller inte information som identifierar dig personligen, men däremot information som kan identifiera en användares webbläsare. Cookies är lämpliga för att använda vid beräkning av antalet användare samt för att utvärdera besöksbeteendet på vår webbplats.

Om du inte vill motta några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Detta medför att du inte kommer att till fullo kunna utnyttja de tjänster som Hotfrog Group tillhandahåller.

Cookies från Google

Hotfrog Group använder Google för att tillhandahålla annonser när du besöker en webbplats tillhörande Hotfrog Group. Google kan komma att använda cookies i samband med ditt besök på en webbplats tillhörande Hotfrog Group för att tillhandahålla dig med annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du önskar erhålla mer information om detta och få information om dina möjligheter att välja att Google inte skall använda cookies på detta sätt, klicka här

Användning och utlämnande av dina personuppgifter

Vårt syfte med insamling av dina personuppgifter är att:

 • tillhandahålla dig bättre service med innehåll och marknadsföring som är mer relevant för dina intressen; och
 • skapa en databas med företagsinformation som är en del av den online-verksamhet som Hotfrog Group bedriver. Trots att Hotfrogs databas är utformad att fungera som en förteckning över företag (och inte som en förteckning över fysiska personer) är det möjligt att information tillhörande fysiska personer kan komma att förekomma i databasen för företagsinformation.

Hotfrog Group kommer inte att använda eller lämna ut personuppgifter tillhörande dig utan ditt samtycke, förutom när:

 • användningen eller utlämnandet sker i ett av de syften som anges ovan eller på annat sätt är tillåten enligt denna policy;
 • detta är tillåtet eller krävs enligt lag (inklusive tillämplig personuppgiftslagstiftning);
 • vi bedömer att detta är nödvändigt för att tillhandahålla dig med tjänst som du har beställt;
 • det behövs för att skydda rättigheter, egendom eller den personliga säkerheten hos en annan användare av Hotfrog Groups webbplats, allmänheten eller Hotfrog Group; eller
 • tillgångar och/eller verksamhet tillhörande Hotfrog Group överförs till annan.

Om du inte tillhandahåller efterfrågad information, kommer Hotfrog Group kanske inte att kunna tillhandahålla dig tillgång till eller full användning av delar av Hotfrog Groups webbplats.

Utlämnande av personuppgifter

Vid vissa av aktiviteterna som beskrivs ovan måste vi lämna ut information till andra . De situationer vid vilka Hotfrog Group vanligen lämnar ut personuppgifter och till vilka de vanligen lämnas ut till är:

 • Företagsinformation som återfinns i databasen vilken är tillgänglig för allmänheten. Information lämnas även ut till Hotfrog Groups närstående företag samt till företag som Hotfrog Group har en affärsmässig relation till, avseende Hotfrog Groups online-verksamhet.
 • Hotfrog Group lämnar ut personuppgifter till sina tjänsteleverantörer, marknadsförare samt andra företag som Hotfrog Group har en affärsmässig relation till, avseende driften av webbplatser tillhörande Hotfrog Group samt driften av Hotfrog Groups online-verksamhet och leverans av Hotfrog Groups tjänster.

Marknadsföring

I syfte att erbjuda dig med det bästa av vår webbplats kan Hotfrog Group komma att använda dina personuppgifter för att skicka information till dig om produkter och tjänster som har anknytning till Hotfrog Groups webbplats eller andra produkter eller tjänster eller tillåta andra företag att skicka information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vi kan komma att kontakta dig via den e-post eller annan adress eller kontaktinformation som vi har samlat in eller erhållit, i syfte att:

 • kontakta dig angående din företagsregistrering på en webbplats tillhörande Hotfrog Group;
 • tillhandahålla dig med uppdaterad information om webbplatser tillhörande Hotfrog Group; eller
 • tillhandahålla dig med information om produkter eller tjänster som du kan utnyttja.

Om du får marknadsföringsinformation som du inte längre önskar motta, kan du ta bort ditt namn från vår lista genom att kontakta Hotfrog Groups personuppgiftsombud via [email protected] och be oss att ta bort dig från vår e-postlista. Vänligen notera att det kan ta upp till 28 dagar för att handlägga din förfrågan.

Tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar

Du kan begära att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig genom att kontakta Hotfrog Groups personuppgiftsombud via [email protected]. Vi kommer att bereda dig tillgång till dina uppgifter förutsatt att vi har juridisk rätt att göra detta.

Ändring och radering av dina personuppgifter som vi behandlar

Om du vid något tillfälle önskar ändra personuppgifter som är felaktiga, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt personuppgiftsombud via [email protected].

Om du önskar att få dina personuppgifter raderade, vänligen meddela oss på samma sätt som anges ovan.

Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att ändra eller radera personuppgifter med anledning av en sådan begäran. Vid det fall det föreligger hinder mot att ändra eller radera dina personuppgifter kommer vi att meddela dig om detta.

Förvaring och säkerhet vid behandling av dina personuppgifter

Hotfrog Group kommer att vidta skäliga åtgärder för att skydda personuppgifter som vi behandlar om dig och säkerställa att denna information är korrekt och uppdaterad. Då Internet inte är en säker metod att överföra information, tar vi inte ansvar för säkerheten rörande information som skickas eller mottas över Internet.

Vänligen notera att Hotfrog Group kan komma att använda utrustning belägen utomlands för att förvara, behandla eller säkerhetskopiera personuppgifterna. Följaktligen kan vi komma att överföra dina personuppgifter till vår utrustning belägen utomlands. Detta påverkar emellertid inte våra åtaganden att skydda dina personuppgifter.

Webbplatser tillhörande tredje parter

Hotfrog Groups webbplatser innehåller länkar till webbplatser som inte drivs av Hotfrog Group samt kontaktinformation till flera företag som inte drivs av Hotfrog Group. Dessa länkade webbplatser och angivna företag kontrolleras inte av Hotfrog Group, och vi har inget ansvar för åtgärder som utförs av dessa företag. Innan du lämnar ut dina personuppgifter på någon annan webbplats eller till något annat företag, rekommenderar vi att du närmare kontrollerar användarvillkor/personuppgiftspolicy hos dessa företag.

CatchBot

CatchBot är den ”web crawler” som Hotfrog Group använder sig av. CatchBot söker efter information på webbplatser, som är tillgänglig för allmänheten om företag. CatchBot är inte utformad för att ta fram eller behandla information rörande fysiska personer. Om information tillhörande fysiska personer oavsiktligt insamlas genom användning av CatchBot, kommer dessa personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren i denna personuppgiftspolicy.

Närmare information om CatchBot finns tillgänglig på www.catchbot.com.

Frågor rörande vår behandling av personuppgifter

Om du har några frågor angående denna personuppgiftspolicy eller hur Hotfrog Group behandlar dina personuppgifter kan du kontakta:

Hotfrog Group Privacy Officer (Hotfrog Groups personuppgiftsombud)

Tower 2, Level 3, 475 Victoria Ave, Chatswood, NSW, 2067 Australia

[email protected]

Samtliga hänvisningar till Hotfrog Group i denna personuppgiftspolicy skall följaktligen utläsas som hänvisning till Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786), ett australiensiskt företag.

Ändring av personuppgiftspolicyn

I vår strävan att vara en av de ledande leverantörerna av online-register över företag kommer vi att utveckla vår verksamhet och introducera nya tjänster och funktioner. Detta medför att vi, från tid till annan, kan komma att gå igenom våra policys och i vissa fall ändra dessa. Hotfrog Group förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra denna personuppgiftspolicy och meddela dig detta genom att anslå en uppdaterad version på samtliga av Hotfrog Groups webbplatser. Den ändrade personuppgiftspolicyn kommer att vara giltig mellan oss oavsett om vi har givit dig uttryckligt meddelande om ändringen eller inte.